گنجینه سؤال
بانک سوالات دبیرستان (دوره ی اول)

 
تاريخ : دوشنبه هشتم دی ۱۳۹۳
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۳

دانلود نمونه سوالات علوم هفتم (اول دبیرستان)


فصل چهارم(قسمت دوم)


(1393/08/27)برچسب‌ها: نمونه سوال فصل دوم علوم هفتم, نمونه سوال علوم هفتم, نمونه سوال فصل چهارم علوم هفتم, ایستگاه علوم, گنجینه سوال

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : سه شنبه بیستم آبان ۱۳۹۳

دانلود نمونه سوالات علوم هفتم (اول دبیرستان)


فصل چهارم(قسمت اول)


(1393/08/20)برچسب‌ها: نمونه سوال فصل دوم علوم هفتم, نمونه سوال علوم هفتم, نمونه سوال فصل چهارم علوم هفتم, ایستگاه علوم, گنجینه سوال

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : دوشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۳
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳

هفتمی ها

تمامی نمونه سوالات نوبت دوم برای پایه هفتم


برچسب‌ها: علوم هشتم, بانک سوالات امتحانی, نمونه سوالات امتحانی ریاضی خرداد هفتم, سوالات ریاضی هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست

 نمونه سوال چهارگزینه ای علوم تجربی هفتم تا پایان فصل 9

1- شدت جاذبه در ماه تقریباً 7/1 است. اگر در سطح ماه وزن یک جسم 1/5 نیوتون باشد وزن آن در سطح زمین .......  خواهد بود . 

ایستگاه علوم

الف)4/29 نیوتون     ب) 1/5 نیوتون      ج) 300 نیوتون       د ) صفر


2- جرم یک مکعب فلزی به ضلع 2 سانتیمتر 056/0کیلوگرم است چگالی آن برابر ............گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد .

الف)  007/0           ب) 28          ج) 028/0                   د) 7


3- در کدام دو تغییر زیر جنبش مولکولها زیاد می شود ؟

الف)تبخیر و ذوب  ب)ذوب و انجماد ج) میعان و چگالش  د)  تبخیر و میعان


4- میزان انبساط مقدار یکسانی از کدام ماده زیر در اثر مقدار مشخصی گرما کمتر است ؟

الف) اکسیژن    ب) الکل       ج) شیشه                د) مس
برچسب‌ها: آزمون های فصل 9 علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 9علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل 9علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل 9 علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل نهم

1-منبع اصلی انرژی های ما ر ابنویسید . ایستگاه علوم
 
2- انرژی خورشیدی در چه قسمتی از آن تولید می شود
 
3- انرژی خورشیدی از تبدیل انرژی....................به.................تولید می شود
 
4- دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است
 
5- انواع سوخت ها را بنویسید


برچسب‌ها: آزمون های فصل 9 علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 9علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل 9علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل 9 علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل هشتم


1-انرژی را تعریف کنید

2- مهمترین ویژگی انرژی چیست؟
3- در هر کدام از جملات زیر کار به چه معنایی دارد
امروز خیلی کار دارم                      کار من دندان پزشکی است
در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم                 
4- کار را از نظر فیزیکی تعریف کنید
 

5- دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید


برچسب‌ها: آزمون های فصل 8علوم هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل 8علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل 8 علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل 8 علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : دوشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل هفتم


1-منظور از آب زیرزمینی چیست؟
 
2- رایج ترین راه های دستیابی به منابع آب زیرزمینی را بنویسید

3- یکی از عوامل موثر در ویژگی خاک را بنویسید .ایستگاه علوم
 
4- ماسه و رس را  با هم مقایسه کنید .
 
5- منظور از قابلیت نفوذپذیری چیست . 

ایستگاه علوم


برچسب‌ها: آزمون های فصل هفتم علوم تجربی هفتم, پرسش های چهار گزینه ای فصل هفتم علوم تجربی هفتم, سوالات صحیح غلط فصل هفتم علوم تجربی هفتم, نمونه سوالات تشریحی فصل هفتم علوم هفتم, سوالهای مهم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل ششم

1-بخار آب موجود در اتمسفر به صورت........................به سطح زمین می رسد

2- چند درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد؟

3- آب کره چیست؟

4-آب کره شامل چه آبهایی می باشد؟

5-با توجه به نمودار صفحه 97 درصد آبهای زمین.................و بقیه..............هستندبرچسب‌ها: نمونه سوالات علوم هفتم, دانلود سوالات علوم هفتم, فصل ششم علوم هفتم, نمونه سوال فصل ششم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل پنجم

1-در معدن ها چه چیزی  یافت می شود؟
 
2- در معادن مواد معمولا به صورت...................یافت می شود.

3- چند کاربرد معدن را بنویسید.
 
4- از ترکیب های مهم آهن که در معادن یافت می شود....................نام دارد


برچسب‌ها: نمونه سوال فصل دوم علوم هفتم, نمونه سوال علوم هفتم, نمونه سوال فصل پنجم علوم هفتم, ایستگاه علوم, گنجینه سوال

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲
نمونه سوال علوم هفتم فصل چهارم

1-گوگرد در کجا یافت می شود؟
 
2- طلای خالص کجا یافت می شود؟
 
3- الماس در کجا یافت می شود؟
 
4- نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟
 
5- چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود.

6- چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند.


برچسب‌ها: نمونه سوالات علوم هفتم, دانلود سوالات علوم هفتم, فصل چهارم علوم هفتم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲
ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۲

دانلود نمونه سوالات علوم هفتم (اول دبیرستان)


فصل سوم


7427019884


برچسب‌ها: نمونه سوال فصل دوم علوم هفتم, نمونه سوال علوم هفتم, نمونه سوال فصل اول علوم هفتم, ایستگاه علوم, گنجینه سوال

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲
دانلود نمونه سوالات علوم تیزهوشان هفتم


بخش اولبرچسب‌ها: ایستگاه علوم, تیزهوشان, گنجینه سوال, نمونه سوالات امتحانی, بانک سوالات امتحانی

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست


دانلود پاسخ فعاليت هاي كتاب علوم تجربي پايه هفتم


فصل اول تا دهمبرچسب‌ها: پاسخ نامه علوم هفتم, ایستگاه علوم, گنجینه سوال, نمونه سوالات امتحانی, بانک سوالات امتحانی

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه سوم آبان ۱۳۹۲

دانلود نمونه سوالات علوم هفتم (اول دبیرستان)


فصل دومبرچسب‌ها: نمونه سوال فصل دوم علوم هفتم, نمونه سوال علوم هفتم, نمونه سوال فصل اول علوم هفتم, ایستگاه علوم, گنجینه سوال

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه سوم آبان ۱۳۹۲

دانلود نمونه سوالات علوم هفتم (اول دبیرستان)


فصل اولبرچسب‌ها: نمونه سوال علوم هفتم, نمونه سوال فصل اول علوم هفتم, ایستگاه علوم, گنجینه سوال, نمونه سوالات امتحانی

ارسال توسط مجتبی علیدوست
 
تاريخ : جمعه سوم آبان ۱۳۹۲

کتاب کار علوم تجربی هفتم (اول متوسطه)

فصل اول

كتاب كار مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع و برگرفته از اهداف آموزشی كتاب درسی است كه برای تكمیل فرآیند یادگیری و تعمیق مطالب آموزشی دانش‌آموزان در منزل مورد استفاده قرار می‌گیرد كه با توجه به تفاوت‌های فردی آن‌ها و متناسب با طرح درس دبیر تدوین شده‌ است.برچسب‌ها: علوم هفتم, دانلود کتاب کار علوم هفتم, نمونه سوال علوم هفتم, ایستگاه علوم

ادامه مطلب...
ارسال توسط مجتبی علیدوست

اسلایدر